Personuppgiftspolicy

1. Sekretess och villkor

Denna integritetspolicy och användarvillkoren (hädanefter kallade ”villkoren”) gäller Tekhuset ApS (CVR-nr 42867993), vår webbplats iviskin.se) och andra digitala tjänster såsom videor, bloggar, e-post, formulär etc., nedan kallade ”digitala kanaler”, och förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet.

Villkoren reglerar allt vi gör i samband med insamling, bearbetning och användning av data. De behandlar även dina rättigheter att få tillgång till, ändra och radera personlig information om dig. Genom att använda våra digitala kanaler accepterar du villkoren. Om du inte håller med om datorpraxis som beskrivs i användarvillkoren bör du undvika att använda våra digitala kanaler.

2. Användning av personlig information:

Vi behandlar personuppgifter i samband med hantering av beställningar, reklamationer, felkorrigering, kundtjänst och reklamationshantering. Vi använder både anonymiserad data och personlig information för marknadsföringsändamål i enlighet med tillämplig lag. Dessa aktiviteter inkluderar marknadsföring av produkter och tjänster, inklusive riktad marknadsföring, till exempel genom att tillhandahålla rekommendationer eller riktat innehåll i våra marknadsföringskanaler.

3. Radering av personuppgifter

Vi är enligt lag skyldiga att lagra vissa personuppgifter. Exempel på detta är:

  • Bokföringslagen.
  • Beställ data enligt ångerrätten.
  • Beställ data enligt garantier.

Du har rätt att få all vår information om dig raderad på din begäran, om vi inte är skyldiga enligt lag att lagra detta. Du kan kontakta oss angående detta för att avsluta din kundrelation via kundtjänst.

4. Cookies:

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida, t.ex. www.iviskin.se till din dator eller smartphone, där den lagras antingen i minnet (sessionscookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Vi använder båda typerna av cookies för följande ändamål:

  • Förbättra webbplatsupplevelse och prestanda.
  • Få statistik från webbplatsen, som antalet besökare.
  • Optimera marknadsföringen.

5. Så undviker du cookies:

Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller vägra acceptera lagring av cookies. Längst ner på denna sida kan du läsa om hur du själv kan justera detta med olika webbläsare. Observera att vissa funktioner på iviskin.se kan sluta fungera om du stänger av stödet för cookies.

6. Klarna

Vi använder t.ex. Klarna som leverantör av vår kassa. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när kassan är laddad, så att Klarna kan hantera ditt köp. Dina personuppgifter överförs och behandlas i enlighet med Klarnas egen integritetspolicy.

7. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan behöva uppdatera denna integritetspolicy allt eftersom vår verksamhet och våra tjänster utvecklas, och vi uppmanar dig därför att regelbundet kontrollera den senaste versionen av denna sekretesspolicy på vår webbplats.

8. Personuppgiftspolicy för Nyhetsbrev

Kära kund och besökare på våra webbplatser,

Vi på TEKHUSET AS värdesätter din integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Vi åtar oss att skydda dina data och följer alltid gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR. Vi har noggrant utvärderat all hantering av personuppgifter för att säkerställa din trygghet.

Insamling och användning av personuppgifter

Alla personuppgifter vi lagrar om dig är information du har gett oss direkt, eller som vi har fått från offentliga instanser för att kunna leverera de tjänster du har rätt till. Vi använder endast de uppgifter som är nödvändiga för att utföra vårt arbete. Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför våra leverantörer som behöver informationen för att utföra sina plikter gentemot dig, eller med offentliga myndigheter om detta krävs. I sådana fall är informationen skyddad med ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt.

Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter lagras säkert genom personuppgiftsbiträdesavtal där det är nödvändigt. Om det krävs att överföra data till tredje land för att erbjuda våra tjänster, säkerställs detta genom standardavtalsklausuler (SCC).

Dina rättigheter

Som kund har du vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter och hur vi använder dem.

Dessa rättigheter ges av personuppgiftslagen:
• Återkallande av samtycke: Om vi har samlat in dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta genom att kontakta oss på rodrigo@tekhuset.no.
Insyn: Du har rätt att se vilka personuppgifter vi har om dig.
 Rättelse: Om något är fel, kommer vi att rätta till det.
• Radering: Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Vi har dock skyldigheter enligt bokföringslagen som kan kräva att vi behåller vissa uppgifter tills dessa skyldigheter är uppfyllda.
• Begränsning: Om du anser att vi har lagrat för mycket information, kan du begära att vi begränsar behandlingen.
• Dataportabilitet: Vill du flytta dina personuppgifter till en annan leverantör? Vi kan ordna detta.
• Invändning: Om du är oenig med hur vi använder dina personuppgifter, kan du invända.
• Klagomål: Du har rätt att klaga till Datainspektionen.

Behöver du hjälp med något?

Kundservice